"Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες.
Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. 
Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους"... Πλάτωνας