Σήμερα Μεγάλη Τρίτη των 10 παρθένων μια παραβολή που μιλάει για την δευτέρα παρουσία του κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας έχουμε στο μυαλό μας την παραβολή αυτήν αλλά και το τροπάριο του νυμφίου που ακολουθεί  και μακάρι όλοι μας να φωνάζουμε "Άγιος Άγιος Άγιος ει ο Θεός" κάθε μέρα και όχι σταυρωθήτω. Γιατί αυτό κάνουμε κάθε μέρα και κάθε ώρα με τις αμαρτίες μας.
«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς, ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα· Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς».
Οπότε να ευχηθώ να έχουμε καλή ανάσταση και να νιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτήν την εβδομάδα.