Καθαρίζει τα πιάτα και τα ποτήρια μας, αλλά χρειάζεται και αυτό τον καθαρισμό του. Ιδανικά, λοιπόν, μπορούμε μια φορά τον μήνα να βάζουμε το πλυντήριο των πιάτων σε λειτουργία στο πρόγραμμα που συνηθίζουμε, γεμίζοντας τη θέση του απορρυπαντικού με ξίδι. Έτσι, θα καθαριστούν όλοι οι μηχανισμοί του πλυντηρίου και παράλληλα θα εξαφανιστούν οι μυρωδιές που επιμένουν.

Πηγή