Έρχονται σου προτείνουν το διαφημιστικό και ενώ τους λες ότι δεν θέλω, ευχαριστώ σε βρίζουν....
Τι άλλο θα δούμε; ε;