Αν ο Θεοδημιούργητος άνθρωπος δεν επιτρέψει στην ψυχή και το σώμα να κυριευθούν από το κακό σαρκικό φρόνημα, την αισθητική δύναμη του σώματος και του κόσμου, τότε και μόνον τότε με τις αρετές προοδεύει πνευματικά.

Άφησε το Χριστό να διαφεντεύει το είναι σου και αποδεικνύεται από την Ιστορική πραγματικότητα ότι η ψυχή σου θα παραμείνει όρθια, υψηλή μεαξεθώριαστη λάμψη.

Αγιορειτών μοναχών.

_________________
Θεός τοις αργούσιν ου παρίσταται.
Σκαιοίσι πολλοίς είς σοφός διόλλυται.