Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης είναι ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.


Το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. ερευνά και μελετά τον παραδοσιακό πολιτισμό των
τελευταίων αιώνων και χρόνων στο βορειοελλαδικό χώρο. Συλλέγει,
συντηρεί, διαφυλάσσει και καταγράφει τα υλικά τεκμήρια του πολιτισμού
αυτού, τα οποία εκθέτει στο κοινό για μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία. Το
Μουσείο, μέσα από τη γνώση της κοινωνίας του χθες, επιδιώκει την
κατανόηση του σήμερα. Ο ρόλος του είναι κατεξοχήν κοινωνικός. Μέσα από
την πολύπλευρη δράση του (εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις,
εκδηλώσεις) επικοινωνεί με τον κόσμο, συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα
και παρεμβαίνει στην κοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 68, 546 42 Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 889840, +30 2310 830591

Fax: +30 2310 844848

URL: http://www.lemmth.gr/

Email: lemm-th@otenet.gr

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Οι εκθέσεις του Μουσείου είναι ανοικτές στο κοινό Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σαββατο και Κυριακή, από 9:00 εως 15:00

Τετάρτη από 10:00 εως 22:00

την Πέμπτη το Μουσείο παραμένει κλειστό

_________________
Θεός τοις αργούσιν ου παρίσταται.
Σκαιοίσι πολλοίς είς σοφός διόλλυται.