Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι το πιο διάσημο κτήριο της πόλης.
Βρίσκεται στην ανατολική μεριά της προκυμαίας. Χτίστηκε τον 15ο αιώνα
μΧ, ως μέρος της οχύρωσης της πόλης, και κατά την τουρκοκρατία αποτέλεσε
φυλακή και μέρος βασανιστηρίων. Μετά την απελευθέρωση της πόλης το 191,
ο πύργος ασβεστώθηκε για να καθαριστεί από το αίμα και έτσι ο πύργος
μετονομάστηκε σε «Λευκός Πύργος». Παρ' όλο που σήμερα ο Λευκός Πύργος
δεν είναι πλέον λευκός, διατηρεί το όνομά του και θεωρείται το σήμα
κατατεθέν της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο Λευκός Πύργος προετοιμάζεται για να
στεγάσει μια μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην πόλη της Θεσσαλονίκης και
τους κατοίκους της.

_________________
Θεός τοις αργούσιν ου παρίσταται.
Σκαιοίσι πολλοίς είς σοφός διόλλυται.