Ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καλύπτουν όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα, καθιστώντας τον το σημείο αναφοράς μας στο Διαδίκτυο για τις συναλλαγές μας με τη Δημόσια Διοίκηση.

Επιπρόσθετα, μας δίνει πλέον την δυνατότητα να υποβάλουμε ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τα ΚΕΠ για μία σειρά Διοικητικών διαδικασιών, υλοποιώντας στην Ελλάδα το πιο ουσιαστικό βήμα προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Όπως θα δείτε και στη σελίδα του ΥΠ.ΕΣ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τα ΚΕΠ και στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι το 1500.

_________________
Θεός τοις αργούσιν ου παρίσταται.
Σκαιοίσι πολλοίς είς σοφός διόλλυται.