Το
Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε και άρχισε να
λειτουργεί από το 1985, σε κτίριο επί της οδού Κουντουριώτου 17.

Στην αρχή της λειτουργίας του, στέγασε τη
Φιλαρμονική, στη συνέχεια δημιουργήθηκε η Χορωδία του Δήμου, ενώ το 1987
έγιναν οι 5 Παιδικές Χορωδίες των Δημοτικών Διαμερισμάτων και παράλληλα
οι πρώτες ενέργειες για τη δημιουργία της Δημοτικής Ορχήστρας.

Το Νοέμβριο του 1989 δημιουργήθηκε το Συγκρότημα Παραδοσιακής Μουσικής του Δήμου.

Από τον Απρίλιο του 1992, το Κέντρο Μουσικής
λειτουργεί οργανικά σαν Διεύθυνση Μουσικών Δραστηριοτήτων του Δήμου
Θεσσαλονίκης με δύο Τμήματα:


  • Τμήμα Μουσικής Παιδείας
  • Τμήμα Δημοτικών Μουσικών Συγκροτημάτων

Το 1993, ολοκληρώνονται οι εργασίες επεκτάσεως των
εγκαταστάσεων του κτιρίου από ισόγειο και έναν όροφο, σε έξι ορόφους,
κάτι το ποίο ήταν απαραίτητο για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των
Δημοτικών Μουσικών Συγκροτημάτων.

Αναλυτικά οι χώροι που διαθέτει είναι οι εξής:


  • Αίθουσα Εκδηλώσεων.
  • Αίθουσες δοκιμών και μελέτης των Μουσικών Συγκροτημάτων,
    Φιλαρμονικής Ορχήστρας,Συμφωνικής Ορχήστρας και Συγκροτήματος
    Παραδοσιακής Μουσικής.
  • Γραφεία για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Βοηθητικούς χώρους.

Το Κέντρο Μουσικής αποτελεί σήμερα το Κέντρο των
Μουσικών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας και ίσως το πρότυπο
για παράδειγμα προς μίμηση προσπάθειας Δημόσιου Φορέα στον τομέα αυτό.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Προϊσταμένη Δ/νσης: Μαρία Μητρούλη

Ταχ. Διεύθυνση: Κουντουριώτου 17, 54625 Θεσ/νίκη

Τηλέφωνα:2310556071, 2310538440

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης σε συνεργασία με τους
Προϊσταμένους των Τμημάτων Μουσικής Παιδείας και Δημοτικών Μουσικών
Συγκροτημάτων καταρτίζει εξαμηνιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ύστερα από εισήγηση των καλλιτεχνικών
Διευθυντών, Αρχιμουσικών και εισηγείται σχετικά στην Διοίκηση του Δήμου.
Έχει την επιμέλεια, την ευθύνη και τον έλεγχο εγγραφής, στον ετήσιο
προϋπολογισμό του Δήμο, των πιστώσεων που είναι απαραίτητες για την
πραγματοποίηση των προγραμματισμένων Μουσικών εκδηλώσεων της Δ/νσης και
παρακολουθεί τη διαδικασία της διάθεσής των.
Συντονίζει, καθοδηγεί, παρακολουθεί και ελέγχει τη διεκπεραίωση των
εργασιών των δύο τμημάτων και φροντίζει για την άρτια διεξαγωγή της
διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας της Διεύθυνσης.
Εποπτεύει τις διαδικασίες για την άρτια προετοιμασία των μουσικών
εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της
Δ/νσης.