Διεύθυνση Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Εθνικής Αμύνης 27, 546 21 Θεσσαλονίκη, 2310 374800, fax 2310 221066,

Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Vivlioth014

Δημόσιος Κατάλογος του δικτύου βιβλιοθηκών


Θερινό Ωράριο 18/7/2011-27/8/2011

Δευτέρα: 14:00-20:30
Τρίτη-Παρασκευή: 8:30-15:15Οργάνωση

Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι
υπεύθυνη για την λειτουργία ενός δικτύου 16 βιβλιοθηκών και του Κέντρου
Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
διαθέτει το πυκνότερο ελληνικό δίκτυο βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελείται
από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, 7 Περιφερειακές Βιβλιοθήκες, 6 Παιδικές
Βιβλιοθήκες, την Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη, την Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη
και προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σύνολο των κατοίκων της πόλης.

Οι βασικές λειτουργίες του δικτύου είναι οργανωμένες σε τέσσερα τμήματα:


  1. Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  2. Περιφερειακών Βιβλιοθηκών (υπεύθυνο για τη λειτουργία των επτά Παραρτημάτων),
  3. Παιδικών Βιβλιοθηκών (υπεύθυνο για
    την λειτουργία των έξι παιδικών βιβλιοθηκών, της Πρότυπης Σχολικής
    Βιβλιοθήκης και της Κινητής Βιβλιοθήκης) και
  4. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Η δραστηριότητα της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών
υποστηρίζεται από τα Τμήματα Επιλογής - Ταξινόμησης και Γραμματείας, που
είναι υπεύθυνα για όλη την αθέατη δουλειά, από την επιλογή και αγορά
υλικού και εξοπλισμού μέχρι την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών για την πληρωμή των συνεργατών της βιβλιοθήκης. Ακόμα πιο
πίσω, εντελώς αόρατες σε αυτές τις αναφορές αλλά εξίσου απαραίτητες,
βρίσκονται οι Διευθύνσεις του Δήμου που είναι υπεύθυνες για τη
λειτουργία και την συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, μεταφορές
υλικών, κ.λ.π.

Οι προσανατολισμοί της βιβλιοθήκης

Μόρφωση, ψυχαγωγία, ενημέρωση και πληροφόρηση
αποτελούν τους κύριους τομείς δράσης της βιβλιοθήκης. Βιβλία, εφημερίδες
και περιοδικά, τα παραδοσιακά έντυπα μέσα, αποτελούν τον μεγαλύτερο
όγκο του υλικού, οι νέες τεχνολογίες και δυνατότητες όμως είναι σε
τροχιά σταθερής ανάπτυξης και προόδου.

Μια ποικιλία εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, στους
ίδιους βασικούς άξονες, πλαισιώνει την παραδοσιακή λειτουργία της
βιβλιοθήκης: εκθέσεις βιβλίου, συναυλίες, διαλέξεις, συνέδρια,
συναντήσεις με συγγραφείς, εκθέσεις ζωγραφικής, εργαστήρια, εκδόσεις.